Om Ort till Ort

Ort till Ort (OTO) startades sommaren 2015 då ett flertal konflikter blossade upp samtidigt på olika sidor om staden och behovet av utbyte av erfarenheter och kunskap blev uppenbart. Den första konflikten som nätverket ”officiellt” deltog i var kampen som fördes av 35 barnfamiljer som hotades av vräkning av det ”allmännyttiga” bostadsbolaget Svenska Bostäder i Tensta sommaren 2015.

Ort till Ort är ett nätverk mellan individer och grupper som praktiserar solidaritet mellan kamper i olika orter i storstäders närhet, i mindre städer och på landsbygden. Dessa orter kännetecknas av en växande utförsäljning av allmännyttan, nedskärningar av samhällsservisen och privatiseringar. 

Syftet med nätverket är att ge stöd i pågående eller kommande konflikter. Nätverket arbetar främst utomparlamentariskt.

OTO deltar aktivt i konflikter men arbetar också med en uppbyggande verksamhet där vi försöker etablera plattformar för utbyte av kunskap och erfarenheter från ort till ort. Vi arrangerar bland annat träffar med syfte att knyta band och kunskapsdela, vi jobbar  också på internet med att sprida perspektiv och information från pågående kamper och organiseringar.

 

Kontakta oss på orttillort@riseup.net eller i formuläret nedan

Annonser