Om Ort till Ort

Vill du också organisera dig för bättre boende, mot vräkningar, hyreshöjningar, osäkra kontrakt och bortträgning? Skicka oss ett mejl på orttillort@riseup.net eller med hjälp av formuläret nedan så hör vi av oss! 

Ort till Ort (OTO) startades sommaren 2015 då ett flertal konflikter blossade upp samtidigt på olika sidor om staden och behovet av utbyte av erfarenheter och kunskap blev uppenbart. Den första konflikten som nätverket ”officiellt” deltog i var kampen som fördes av 35 barnfamiljer som hotades av vräkning av det ”allmännyttiga” bostadsbolaget Svenska Bostäder i Tensta sommaren 2015.

Ort till Ort är ett nätverk mellan individer och grupper som praktiserar solidaritet mellan kamper i olika orter i storstäders närhet, i mindre städer och på landsbygden. Dessa orter kännetecknas av en växande utförsäljning av allmännyttan, nedskärningar av samhällsservisen och privatiseringar. 

Syftet med nätverket är att ge stöd i pågående eller kommande konflikter. Nätverket arbetar främst utomparlamentariskt.

OTO deltar aktivt i konflikter men arbetar också med en uppbyggande verksamhet där vi försöker möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter från ort till ort.