Ort till Ort

Tillsammans för bättre boende!

Tillsammans för bättre boende!

Välkommen till Ort till Ort

Vi är ett nätverk av hyresgäster och bostadslösa som arbetar för allas rätt till ett bra boende. Mot vräkningar, hyreshöjningar, otrygga kontrakt, privatiseringar och bortträngning av fattiga från våra områden.

Annonser