Ort till Ort

Tillsammans för bättre boende!

Vi har flyttat till orttillort.org!

Välkommen till Ort till Ort

Vi är ett nätverk av främst hyresgäster och bostadslösa men också andra som arbetar för allas rätt till ett bra boende. Aktiv solidaritet mot vräkningar, hyreshöjningar, otrygga kontrakt, privatiseringar och bortträngning av fattiga från våra områden.

Vi har flyttat till www.orttillort.org!